Veidekke Asfalt AB är en del av Veidekke Industri AB och ingår i koncernmoderbolaget Veidekke Asa.

 

Affärside

Veidekke Asfalt AB skall tillsammans med kompetenta medarbetare och modern maskinutrustning vara ett attraktivt asfaltsföretag som utför uppdrag till våra kunder på ett professionellt sätt med överenskommen kvalitet.

Målet är att vara ett smidigt företag som har specialkompetens för att tillgodose kundernas önskemål samt tillföra unika lösningar utifrån de olika objektskraven.

Vi utför asfalteringsarbete i Skåne, Halland, Göteborgsregionen och Stockholm. Våra kunder är främst anläggningsföretag, fastighetsbolag, trafikverket, kommuner och privatpersoner.

Vi går under varumärket Veidekke asfalt i Göteborg och Stockholm.

 

Vision

Veidekke Asfalt AB skall på ett lönsamt sätt bedriva verksamhet inom asfaltbranschen.

Företaget skall utvecklas i takt med ekonomiska förutsättningar och vara en pålitlig partner där samtliga medarbetare är engagerade och tar sitt kvalitets- och miljöansvar för ständig förbättring.

Våra kunder och medarbetare skall se Veidekke Asfalt AB som ett företag som tar sitt ansvar där nöjd kund skapar den bästa referensen för fortsatt verksamhet.

 

HMS- HÄLSA ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Veidekke Asfalts målsättning är att alla skall komma hem ”hela och rena” när arbetsdagen är slut. Egentligen är det ganska enkelt: glada människor gör ett bra jobb. Att alla mår bra, trivs och har roligt på jobbet är därför en viktig sak.

Vi är helt övertygade om att ett aktivt, framgångsrikt HMS-arbete har en positiv påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Därför är HMS ett viktigt led i vår strävan att skapa nytta för våra kunder

HMS och Medarbetarinvolvering hänger samman. Veidekke Asfalt har satt samman en medbestämmande grupp bestående av ledningen samt representanter från produktionen. Genom denna grupp får våra medarbetare vara med att bestämma/diskutera relevanta frågor som rör organisationen samt deras dagliga arbete.

 

MILJÖ OCH KVALITET

För oss på Veidekke Asfalt AB är kvalitets- och miljöarbetet av stor betydelse. Hela vår verksamhet, dvs utläggning, produktion och provtagning, omfattas av vårt verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Viktiga delar i vårt arbete är engagerade medarbetare, goda kundrelationer, modern maskin- och bilpark samt att bedriva verksamheten på ett resurssnålt och ett energieffektivt sätt. Sedan 2011 är asfaltsmassorna vi produceras i vårt asfaltverk, i Begtäkten Norra Rörum, Höör, CE-märkta.

 

Offertförfrågan klicka här