REFERENSER

Sydbeläggningar har lång erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige, allt från lite mindre potthål till europavägar. Tillsammans med våra samarbetspartnerns kan vi utföra allt arbete kring våra vägar, industriplaner och era garageuppfarter.

Vi arbetar genom ett långsiktigt samarbete med våra kunder och här nedan kan Ni se några utav de projekt vi utfört:

FACEBOOK/INSTAGRAM

Vi lägger upp fler referenser på både Facebook och Instagram.
För att komma dit, tryck på någon av nedan ikoner.

SOLVALLA TRAVBANA

Grusbeläggning

 

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

21 000 kvm som först lades med 9cm 0-16 och sedan 4cm 0-6.

BESTÄLLARE

Jonab Anläggnings AB

JEPPAVALLEN, HÖÖR

Friidrottsanläggning

 

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

6000 kvm Dränasfalt (ABD) i två lager för optimal avrinning. 2000 kvm kringliggande ytor med tät asfalt (ABT)

HJ HANSEN, MALMÖ

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

2600 kvm Sydfalt. Planfräsning, justering och asfaltering.

BESTÄLLARE

HJ Hansen

SKATEBOARDPARK, OSLOPIREN HELSINGBORG

Skateboardpark nere i Helsingborgs hamn.

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

800 kvm Sydfalt. Ytan har först justerats för att få rätt lutning i parken.

BESTÄLLARE

Helsingborgs Stad, AKEA

VÄG 21 

Breddning av väg till 2+1 körfält. Sträcka på 750 där justering av hjulspår och tvärfall görs.

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

92 000 kvm 60mm ABB och 40mm ABS. Lokalgator och GC-banor ca 26 000 kvm

BESTÄLLARE

Trafikverket, Strabag

RÅDMANSGATAN

Här la vi röd asfalt för att särskilja busstrafik från övrig trafik. Vi la även polymermodifierad asfaltmassa för att klara av den trafikmängd som råder.

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

4500 kvm ABB och ABS.

BESTÄLLARE

Strabag

VÄG 23

Breddning av väg till 2+1 körfält.

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

Heltäckande justering och toppbeläggning 52 000 kvm.

BESTÄLLARE

Trafikverket, Barslund

.

JULA SVÅGERTORP

Jula byggde nytt varuhus i Malmö 2014 och vi la deras parkering och lastkaj.

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

3000 kvm

BESTÄLLARE

Paras Bygg AB

LAHOLMS KOMMUN

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

 

BESTÄLLARE

Laholms kommun

FORTUM

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

 

BESTÄLLARE

HAKUNGEKROSSEN

Se fler bilder, tryck här

OMFATTNING

 

BESTÄLLARE

Offertförfrågan klicka här